Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
tel: +48 32 415 45 93
tel. kom: +48 606 228 167
tel. kom: +48 600 850 367
tel. kom: +48 602 395 202
email: wmb@wmb.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU DETALI ARCHITEKTONICZNYCH WMB

Instrukcja montażu - pobierz w wersji pdf

PRZECHOWYWANIE SZTUKATERII ELEWACYJNEJ WMB

Wszystkie elementy sztukateryjne WMB do czasu ich montażu, muszą być składowane poziomo na równej powierzchni w suchym pomieszczeniu. Nie zaleca się składowania sztukaterii bezpośrednio przy grzejnikach, oraz w mocno nasłonecznionych miejscach. Dodatkowe obciążanie profili, może prowadzić do odkształceń i sklejania się poszczególnych elementów.

Masę naprawczą WMB, oraz środek gruntujący WMB StuccoGrunt należy przechowywać w temperaturze +5°C do +30°C. Okres trwałości masy naprawczej WMB, oraz WMB StuccoGrunt w szczelnym, oryginalnym opakowaniu wynosi do 6 miesięcy. Inne materiały montażowe(klej, farbę) należy przechowywać według wytycznych producentów.

INSTRUKCJA MONTAŻU DETALI ARCHITEKTONICZNYCH WMB

A)Czynności do wykonania

 1. Sprawdzenie i przygotowanie podłoża zgodnie z wymogami producenta kleju, który ma być stosowany.
 2. Pomiary, docinanie, pozycjonowanie elementów (profili) na elewacji.
 3. Klejenie elementów do podłoża i między sobą.
 4. Spoinowanie styków krawędzi elementów ze ścianą.
 5. Malowanie końcowe.

B)Materiały:

Zarówno rdzeń naszych wyrobów (styropian) jak i powłoka ochronna (masa polimerowo-kwarcowa) są materiałami elastycznymi, dlatego też bardzo ważnym jest, aby przy montażu tych wyrobów stosować materiały utrzymujące elastyczność w szerokim zakresie temperatur.

1. Przyklejanie elementów do podłoża.

Zalecamy stosowanie fasadowych, niskoprężnych pianek do klejenia styropianu, takich jak:

 • CERESIT CT 84
 • Sto - Turbofix
 • CERESIT WHITETEQ QUATTRO

Można stosować też wysoce elastyczne kleje do zatapiania siatki stosowane w systemach dociepleń, np:

 • CERESIT CT 85
 • ATLAS STOPTER K-20
 • GREINPLAST KS

Większe i cięższe elementy można na czas wiązania kleju podeprzeć mechanicznie (listwy, gwoździe, wkręty, podpórki itp.).

2. Spoinowanie styków i krawędzi.

a) W trakcie przyklejania elementów do podłoża, na płaszczyzny styku sąsiadujących ze sobą elementów należy nałożyć trwale elastyczny klej–uszczelniacz (Ceresit CT84). Zaleca się zachowanie odpowiedniego odstępu (0,5-0,8cm) między profilami, tak aby skutecznie wypełnić wolną przestrzeń (patrz zdjęcie 1,2,3). W wypadku dużych gzymsów (powyżej 20 cm wysokości) zalecamy stosowanie stałych dylatacji co 10-15 m.

zdjęcie 1. zdjęcie 2. zdjęcie 3.

b) Po wyschnięciu kleju spoinę należy oczyścić (patrz zdjęcie 4,5,6), a następnie zagruntować preparatem WMB StuccoGrunt w celu odpylenia spoiny i zapewnienia lepszej przyczepności masy naprawczej (szpachli) (patrz zdjęcie 7,8).

zdjęcie 4. zdjęcie 5. zdjęcie 6.
zdjęcie 7. zdjęcie 8.

Po wyschnięciu gruntu należy zaspoinować połączenie masą naprawczą WMB (patrz zdjęcie 9,10,11).

zdjęcie 9. zdjęcie 10. zdjęcie 11.

Na następny dzień, lub po około 6-8 godzinach z powodu odparowania wody z masy, na spoinie może powstać delikatne zagłębienie. Połączenie profili należy przeszlifować i ponownie nałożyć masę naprawczą WMB (patrz zdjęcie 12, 13, 14). Duża wilgotność powietrza może wydłużyć czas schnięcia masy naprawczej.

zdjęcie 12. zdjęcie 13. zdjęcie 14.

 

c) Po trwałym unieruchomieniu przyklejanych elementów (związaniu kleju na podłożu), krawędzie styku elementów z ścianą, a zwłaszcza poziome odcinki należy spoinować trwale elastycznym klejemuszczelniaczem. Zapobiega to infiltracji wody pod profile i powstawaniu zacieków na ścianie.

Zalecany klej-uszczelniacz :

 • Uszczelniacz StoSeal F505 firmy Sto

3. Malowanie elementów sztukaterii - farby.

Po zakończeniu montażu i wyschnięciu spoin niezbędne jest pomalowanie elementów odpowiednią farbą elewacyjną zgodną z elastyczną powłoką naszych produktów. Należy upewnić się, że malowana sztukateria jest czysta, sucha i odpylona. W przypadku złych warunków atmosferycznych zaleca się odczekanie min 12 godzin, do pełnego wyschnięcia elementów sztukateryjnych przed nakładaniem na nie powłok malarskich.

Uwaga: Nie zalecamy stosowania środków gruntujących. WMB StuccoGrunt jest środkiem gruntującym zwiększającym przyczepność masy naprawczej WMB. Należy stosować go tylko w miejscu spoin(połączeń) profili przed zastosowaniem masy naprawczej WMB.

 

Dlaczego nie każda farba nadaje się do naszych produktów?

W praktyce budowlanej występują co najmniej dwa podstawowe rodzaje podłoża:

 • podłoża mineralne takie jak: beton, tynk mineralny, płyty mineralne, kamień wapienny itp. Są to podłoża stabilne, sztywne (wiele farb elewacyjnych przeznaczonych jest do takich właśnie podłoży).
 • podłoża organiczne, z reguły elastyczne,(niestabilne). Do takich właśnie podłoży zaliczana jest powłoka wyrobów WMB (masa polimerowo-kwarcowa). Dlatego też do malowania naszych produktów należy stosować farby zdolne zachować elastyczność w szerokim zakresie temperatur.

Pamiętaj o dopasowaniu farby do podłoża! Stosowanie nieodpowiednich farb może powodować spękania na powierzchni sztukaterii(zdjęcie 15., 16.)

Zalecane farby:

 • Farba elastomerowa STOCOLOR DRYONIC – producent firma STO
 • Farba CAP-ELAST PHASE 2 – producent firma CAPAROL
 • Farba lateksowa SEMILATEX Z – producent firma SEMPRE
 • Farba fasadowa elastyczna FE – producent firma GREINPLAST
 • Farba akrylowa ARKOL E – producent firma ATLAS

4. Kolory farb.

Jednym z ważniejszych parametrów technicznych farb jest współczynnik odbicia światła rozproszonego -HBW. Dla koloru białego HBW=100, dla koloru czarnego HBW=0. Im ciemniejszy kolor tym mniejsza wartość HBW. Elementy pomalowane ciemnymi kolorami w dużo większym stopniu absorbują promienie słoneczne. Prowadzi to do nadmiernego nagrzania powierzchni i powstawania dużych naprężeń, a w efekcie do pęknięć w warstwie farby, a niekiedy również i w podłożu. Odradzamy stosowanie farb ciemnych dla których współczynnik HBW jest mniejszy od 30.

 

zdjęcie 15. zdjęcie 16.
zdjęcie 17. Zdjęcie 18.

 Stanowczo odradzamy stosowanie farb silikatowych.

Są to farby wchodzące w reakcje chemiczną z podłożem i mogą w sposób nieodwracalny uszkodzić polimerowo-kwarcową powłokę naszych wyrobów(zdjęcie 15., 16., 17.).

Zabronione jest stosowanie farb rozpuszczalnikowych.

Malowanie wilgotnej sztukaterii(np. wczesnym rankiem, lub w krótkim czasie po deszczu) może spowodować powstanie pęcherzyków na powierzchni produktów, poprzez zamknięcie wilgoci pod warstwą farby (zdjęcie 18.).

Za ewentualne negatywne skutki (pęknięcia, rysy,pęcherze itp....) stosowania innych farb,szpachli i klejów niż w/w firma WMB nie ponosi odpowiedzialności.

5. Uwagi końcowe.

Przy pracach montażowych należy dostosować się do wskazówek technicznych producentów użytych materiałów. Informacje takie można znaleźć na opakowaniach tych materiałów oraz w ich kartach technicznych.

W razie wątpliwości należy konsultować się ze sprzedawcą materiałów.


Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie. Zaproponowane sposoby postępowania są uznawane za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelki możliwy sposób, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach,o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Nasza firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Data aktualizacji: 01.10.2021

Poprzednie instrukcje tracą ważność z dniem wprowadzenia nin. aktualizacji.

+48 606 228 167+48 32 415 45 93Przejdź do sklepu
zamknij

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.