Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
tel: +48 32 415 45 93
tel. kom: +48 606 228 167
tel. kom: +48 600 850 367
tel. kom: +48 602 395 202
email: wmb@wmb.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU DETALI ARCHITEKTONICZNYCH WMB

Instrukcja montażu - pobierz w wersji pdf

A) Czynności do wykonania

 1. Sprawdzenie i przygotowanie podłoża zgodnie z wymogami producenta kleju, który ma być stosowany.
 2. Pomiary, docinanie, pozycjonowanie elementów (profili) na elewacji.
 3. Klejenie elementów do podłoża i między sobą.
 4. Spoinowanie styków krawędzi elementów ze ścianą.
 5. Malowanie końcowe.

B) Materiały:

Zarówno rdzeń naszych wyrobów (styropian) jak i powłoka ochronna (masa polimerowo-kwarcowa) są materiałami elastycznymi, dlatego też bardzo ważnym jest, aby przy montażu tych wyrobów stosować materiały utrzymujące elastyczność w szerokim zakresie temperatur.

1. Przyklejanie elementów do podłoża.

Zalecamy stosowanie elastycznych klejów stosowanych do zatapiania i szpachlowania siatki z włókna szklanego w systemach dociepleń takich jak np:

 • CERESIT CT 85
 • ATLAS STOPTER K-20
 • GREINPLAST KS

Można też stosować w miejsce w/w klejów fasadowe pianki poliuretanowe takie jak:

 • CERESIT CT 84
 • TYTAN EOS

Większe i cięższe elementy można na czas wiązania kleju podeprzeć mechanicznie (listwy, gwoździe, wkręty itp.).

2. Spoinowanie styków i krawędzi.

a) W trakcie przyklejania elementów do podłoża, na płaszczyzny styku sąsiadujących ze sobą elementów należy nałożyć trwale elastyczny klej–uszczelniacz (Ceresit CT84). Zaleca się zachowanie odpowiedniego odstępu (0,5-0,8 cm) między profilami, tak aby skutecznie wypełnić wolną przestrzeń (patrz zdjęcie 1,2,3).

Zdjęcie nr. 1 Zdjęcie nr. 2 Zdjęcie nr. 3
Zdjęcie nr. 1 Zdjęcie nr. 2 Zdjęcie nr. 3

b) Po wyschnięciu kleju spoinę należy oczyścić (patrz zdjęcie 4,5,6), a następnie zagruntować w celu zapewnienia lepszej przyczepności masy naprawczej (szpachli) (patrz zdjęcie 7,8).

Zdjęcie nr. 4 Zdjęcie nr. 5 Zdjęcie nr. 6
Zdjęcie nr. 7 Zdjęcie nr. 8

c) Po trwałym unieruchomieniu przyklejanych elementów (związaniu kleju na podłożu), krawędzie styku elementów z ścianą, a zwłaszcza poziome odcinki należy spoinować trwale elastycznym klejem-uszczelniaczem. Zapobiega to infiltracji wody pod profile i powstawaniu zacieku na ścianie.

Zalecane kleje-uszczelniacze :

 • Uszczelniacz StoSeal F505

Po wyschnięciu gruntu należy zaspoinować połączenie masą naprawczą WMB (patrz zdjęcie 9,10,11).

Zdjęcie nr. 9 Zdjęcie nr. 10 Zdjęcie nr. 11
Zdjęcie nr. 9 Zdjęcie nr. 10 Zdjęcie nr. 11

Na następny dzień, lub po około 6-8 godzinach można przeszlifować połączenie i ponownie nałożyć masę naprawczą WMB. Duża wilgotność powietrza może wydłużyć czas schnięcia masy naprawczej (patrz zdjęcie 12, 13, 14).

Zdjęcie nr. 12 Zdjęcie nr. 13 Zdjęcie nr. 14
Zdjęcie nr. 12 Zdjęcie nr. 13 Zdjęcie nr. 14

3. Malowanie elementów sztukaterii - farby.

Po zakończeniu montażu niezbędne jest pomalowanie elementów odpowiednią farbą elewacyjną zgodną z elastyczną powłoką naszych produktów.

Należy upewnić się, że malowana sztukateria jest czysta, sucha i odpylona. W przypadku złych warunków atmosferycznych zaleca się odczekanie min 12 godzin, do pełnego wyschnięcia elementów sztukateryjnych przed nakładaniem na nie powłok malarskich.

Uwaga: Nie zalecamy stosowania środków gruntujących.

Dlaczego nie każda farba nadaje się do naszych produktów?

W praktyce budowlanej występują co najmniej dwa podstawowe rodzaje podłoża:

 • podłoża mineralne takie jak: beton, tynk mineralny, płyty mineralne, kamień wapienny itp. Są to podłoża stabilne, sztywne (wiele farb elewacyjnych przeznaczonych jest do takich właśnie podłoży).
 • podłoża organiczne, z reguły elastyczne,(niestabilne). Do takich właśnie podłoży zaliczana jest powłoka wyrobów WMB (masa polimerowo-kwarcowa). Dlatego też do malowania naszych produktów należy stosować farby zdolne zachować elastyczność w szerokim zakresie temperatur.

Pamiętaj o dopasowaniu farby do podłoża!

Zalecane farby: 

 • Farba dyspersyjna STOCOLOR DRYONIC – producent firma STO
 • Farba lateksowa SEMILATEX Z – producent firma SEMPRE
 • Farba fasadowa elastyczna FE – producent firma GREINPLAST
 • Farba CAP-ELAST PHASE 2 – producent firma CAPAROL
 • Farba akrylowa ARKOL E – producent firma ATLAS

Za ewentualne negatywne skutki (pęknięcia, rysy, itp....) stosowania innych farb,szpachli i klejów niż w/w firma WMB nie ponosi odpowiedzialności.

Zdjęcie nr. 16

Stanowczo odradzamy stosowanie farb silikatowych.

Są to farby wchodzące w reakcje chemiczną z podłożem i mogą w sposób nieodwracalny uszkodzić polimerowo-kwarcową powłokę naszych wyrobów.

Zabronione jest stosowanie farb rozpuszczalnikowych.

4. Kolory farb.

Jednym z ważniejszych parametrów technicznych farb jest współczynnik odbicia światła rozproszonego -HBW. Dla koloru białego HBW=100, dla koloru czarnego HBW=0. Im ciemniejszy kolor tym mniejsza wartość HBW. Elementy pomalowane ciemnymi kolorami w dużo większym stopniu absorbują promienie słoneczne. Prowadzi to do nadmiernego nagrzania powierzchni i powstawania dużych naprężeń, a w efekcie do pęknięć w warstwie farby, a niekiedy również i w podłożu.
Stanowczo odradzamy stosowanie farb ciemnych dla których współczynnik HBW jest mniejszy od 30.

5. Uwagi końcowe.

Przy pracach montażowych należy dostosować się do wskazówek technicznych producentów użytych materiałów. Informacje takie można znaleźć na opakowaniach tych materiałów oraz w ich kartach technicznych. W razie wątpliwości należy konsultować się ze sprzedawcą materiałów.


Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie. Zaproponowane sposoby postępowania są uznawane za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelki możliwy sposób, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach,o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Nasza firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Data aktualizacji: 11.10.2018

Poprzednie instrukcje tracą ważność z dniem wprowadzenia nin. aktualizacji.

+48 606 228 167+48 32 415 45 93Przejdź do sklepu
zamknij

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.