Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoPromocja Zimowa!| Sztukateria WMB -15%| Reszta -10%|promocja trwa do 31.03.2024
tel: +48 32 415 45 93
tel. kom: +48 606 228 167
tel. kom: +48 600 850 367
tel. kom: +48 602 395 202
email: wmb@wmb.pl

Instrukcja montażu sztukaterii wewnętrznej WMB

Instrukcja montażu - pobierz w wersji pdf

Zalecamy zapoznanie się z niniejszą instrukcją montażu sztukaterii. Dzięki niej szybko i sprawnie zamontujesz nasze produkty.

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, czy wszystkie otrzymane elementy są zgodne ze złożonym zamówieniem (rozmiar/model/długość/ilość).

1. Narzędzia niezbędne do montażu sztukaterii

Do montażu listew dekoracyjnych WMB będą potrzebne następujące narzędzia:

 • Skrzynka uciosowa z ręczną piłą do drewna lub metalu o drobnym zębie, ewentualnie elektryczna piła kątowa z tarczą do cięcia betonu z zakresem cięcia 45° – 90°
 • Papier ścierny (o drobnym uziarnieniu, np. P400)
 • Kątomierz
 • Miara
 • Miękki pędzel lub gąbka
 • Pistolet do nakładania kleju montażowego
 • Mała szpachla
 • Klej montażowy
 • Masa naprawcza do spoinowania połączeń

 

2. Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że podłoże, jak i miejsca połączeń między listwami są czyste, suche i odpylone.

3. Docinanie

Podczas cięcia elektryczną piłą kątową (Fot. 2), zaleca się stosowanie najwolniejszych obrotów, aby ograniczyć topienie się materiału.
Przed docięciem pomiary należy wykonywać z jak największą starannością — pozwoli to na oszczędzenie czasu przy wykańczaniu połączeń.
Po docięciu listew należy usunąć wszelkie nierówności za pomocą papieru ściernego (Fot. 4).

Pomiary sztukaterii Docinanie sztukaterii
Fot. 1. Pomiary Fot. 2. Docinanie
Dokładne docinanie sztukaterii Czyszczenie zakończeń listew
Fot. 3. Docinanie Fot. 4. Czyszczenie zakończeń

4. Przyklejanie

Do klejenia sztukaterii zalecamy użycie kleju Mardom Decor Fix Pro.

Można też użyć jednego z poniżej wymienionych:

 • Klej NMC ADEFIX®
 • Klej Orac Decor® FDP500 - DecoFix Pro
 • Klej MS Hybryd High Tack

Przed nałożeniem kleju należy „na sucho” sprawdzić, czy docięte wcześniej listwy dobrze przylegają do ścian, oraz czy ich kąty się ze sobą zgadzają (Fot. 5), następnie należy nałożyć klej na całą klejoną powierzchnię (Fot. 6) i na połączenia między listwami (Fot. 7).
Klej należy rozprowadzić poprzez dociśnięcie profilu na całej długości tak, by krawędź listwy ściśle przylegała do ściany.

Nadmiar kleju, który został wyciśnięty poza krawędź listwy, należy zebrać za pomocą szpachelki lub wilgotnej gąbki. Położenie profilów można poprawiać do 3 minut od nałożenia kleju.

Odpowiednie wypozycjonowanie sztukaterii gwarantuje dokładność wykończenia połączeń.

5. Spoinowanie połączeń

Połączenia należy wypełnić masą naprawczą (np. Śnieżka Acryl Putz FS20) za pomocą szpachelki i gąbki (Fot. 8, 9). Po wyschnięciu połączenie należy wygładzić papierem ściernym. W razie potrzeby czynności powtórzyć. Proste połączenia zalecamy wykonać poprzez docięcie końców pod kątem 45°.

Spoinowanie sztukaterii przed przyklejeniem Nakładanie kleju
Fot. 5. Sprawdzanie przed przyklejeniem Fot. 6. Nakładanie kleju
Przyklejanie sztukaterii do ścian Spoinowanie połączeń sztukaterii
Fot. 7. Przyklejanie Fot. 8. Spoinowanie połączeń
Dokładne spoinowanie łączeń listew
Fot. 9. Spoinowanie połączeń

6. Zabezpieczenie połączenia ściany i listwy

Miejsca styku ściany z listwą, podobnie jak w wypadku połączeń między listwami, należy wypełnić klejem do sztukaterii lub masą naprawczą (Fot. 10).

Nałożony klej należy wyrównać za pomocą szpachelki, następnie nadmiar zebrać wilgotną gąbką (Fot. 11).

Po przeschnięciu kleju wszelkie nierówności można usunąć papierem ściernym.

Odradzamy stosowanie uszczelniaczy silikonowych, ze względu na brak możliwości ich szlifowania i pokrywania farbą.

7. Malowanie listew

Naszą sztukaterię można malować elastycznymi farbami wodorozcieńczalnymi. Z reguły zaleca się dwukrotne malowanie (należy trzymać się zaleceń producenta użytej farby).

Zabronione jest stosowanie farb silikatowych i rozpuszczalnikowych. Nie zalecamy stosowania środków gruntujących.

Do sztukaterii wewnętrznej WMB zalecamy farbę Tikkurila Optiva Matt.
Przed przyklejeniem sztukaterię można wstępnie pomalować (Fot. 12).
Pomiędzy kolejnymi warstwami zachować odstępy czasowe wg. zaleceń producenta farby.

8. Uwagi końcowe

Przy pracach montażowych należy dostosować się do wskazówek technicznych producentów użytych materiałów. Informacje takie można znaleźć na opakowaniach tych materiałów oraz w ich kartach technicznych. W razie wątpliwości należy konsultować się ze sprzedawcą materiałów lub doradcą technicznym danej marki.

Wypełnianie styku ściany i listwy Czyszczenie połączenia sztukaterii
Fot. 10. Wypełnianie styku ściana - listwa Fot. 11. Czyszczenie połączenia
Malowanie wstępne listew
Fot. 12. Malowanie wstępne

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie. Zaproponowane sposoby postępowania są uznawane za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelki możliwy sposób, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Nasza firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów.

Data aktualizacji: 27.03.2018

Poprzednie instrukcje tracą ważność z dniem wprowadzenia nin. aktualizacji.

+48 606 228 167+48 32 415 45 93Przejdź do sklepu
zamknij

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.